Představení maletické farmy

Farma vznikla v roce 2010, a to zakoupením chovatelského areálu s přilehlými pozemky. Došlo k rekonstrukci stávajících staveb, odchovny mladých zvířat a velkokapacitního seníku. Následně na místě staré vazné stáje byla vybudována nová hala na cca 150 ks zvířat, která slouží hlavně jako porodna, odchovna telat a plemenných býků z uzavřeného obratu stáda, čítající základ 40 plemenic-matek.

Hospodaříme na cca 70 ha trvalých travních porostů v ekologickém zemědělství.